Project Hub

STEM – Phương pháp giáo dục toàn diện cho trẻ

Nếu bạn đánh chữ “học STEM” làm từ khóa tìm kiếm, ngay lập tức google trả về đến 16 triệu kết quả trong vòng 0,55 giây. Tuy rằng STEM vẫn còn là một khái niệm mới lạ ở Việt Nam nhưng nó đã rất phổ biến và được áp dụng…