Nút Nhấn

Đây là là module nút nhấn thả (momentary push button). Khi nút được nhấn, chân tín hiệu sẽ đọc được giá trị HIGH và khi thả ra giá trị đọc được sẽ là LOW.

Chức năng

 • Nút nhấn ON/OFF loại momentary dễ sử dụng
 • Dùng cổng giao tiếp plug&play 4 dây chuẩn Blocky Piece
 • Hỗ trợ cả 3.3V và 5V

Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn cắm và hệ sinh thái module Blocky Piece ở đây.

Hướng Dẫn Sử Dụng Với Arduino

Phần cứng

 • Bước 1. Bạn có thể sử dụng module nút nhấn với một trong các board như Blocky UNO hoặc Base shield cho UNO.
 • Bước 2. Dùng dây nối module nút nhấn vào cổng cắm D2 (tùy bạn chọn).
 • Bước 3. Nối Blocky UNO với máy tính thông qua cáp USB.
dav

Code mẫu

const int buttonPin = 2;   // pin kết nối với nút nhấn, D2 trong trường hợp này
const int ledPin = 13;   // pin nối với đèn led trên board UNO

int buttonState = 0;     // biến lưu trạng thái của nút nhấn

void setup() {
  // khởi tạo pin nối với led ở chế độ output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // khởi tạo pin với với nút nhấn ở chế độ input
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop(){
  // đọc trạng thái của nút nhấn
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // kiểm tra xem nếu nút nhấn là HIGH
  if (buttonState == HIGH) {
    // bật đèn led
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else {
    // tắt đèn led
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

 

Sau khi nạp code, bạn sẽ thấy đèn led onboard nối với chân D13 sẽ bật mỗi khi nút được nhấn.